طراحی : گروه تحلیل و توسعه فناوری اطلاعات

   EN
به سایت جشنواره بین المللی تئاتر معلولین خوش آمدید
  
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
بیانیه هیئت داوران بخش کودک و نوجوان چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معولین ایران
معلولیت یک واقعیت است. واقعیتی که به جای ترحم به برنامه ریزی اصولی و انجام صحیح برنامه نیازمند است، تا از یک سو توانمندی ها و قابلیت های معلول به او شناسانده شود و از سوی دیگر جامعه را به پذیرش توانمندی های وی مجاب نمایند.
به نام خدا
بیانیه هیئت داوران چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معولین ایران آذرماه 1395 اصفهان
معلولیت یک واقعیت است. واقعیتی که به جای ترحم به برنامه ریزی اصولی و انجام صحیح برنامه نیازمند است، تا از یک سو توانمندی ها و قابلیت های معلول به او شناسانده شود و از سوی دیگر جامعه را به پذیرش توانمندی های وی مجاب نمایند.
فعالیت های مختلف معلولین از منظری دیگر نیز قابل توجه است و آن این که این فعالیت الگویی برای افراد سالم هم محسوب می شود تا آنها که اعتماد به نفس و باور قابلیت های خویش را از دست داده اند، اقدام معلولین عزیز را نمونه ای موفق برای حضور در جامعه بیابند. بی هیچ اغراقی از میان همه فعالیت های فرهنگی و هنری ، مشارکت در فعالیت های تئاتری موثرترین است. زیرا فرصت مناسبی را برای دستیابی به اهدافی ارزشمند فراهم می آورد . از جمله این اهداف می توان به :
 • افزایش اعتماد به نفس و خودباوری
 • شناخت حقوق خود
 • احترام به حقوق دیگران
 • گسترش نگاه زیبایی شناسانه
 • تعمق بخشیدن به نگاه هستی شناسانه
 • کسب تجربه های نو از طریق داستان تئاترها
 • الگوپذیری از شخصیت های موفق نمایشی
 • یافتن راه های مختلف مواجه با مشکلات
 • حضور در فعالیت های جمعی سودمند و خروج از انزوا
اشاره کرد.
هیئت داوران با هدف برگزاری با هم موفق تر این جشنواره، چند پیشنهاد را ارائه می نماید:
 1. با توجه به ضرورت دستیابی به نمایشنامه های توانای مرتبط با معلولین، پیشنهاد می شوند ضمن ارائه مشاوره های تخصصی و معرفی نیازهای خاص معلولین گرامی ، نسبت به نوشتن چنین  نمایشنامه هایی توسط نمایشنامه نویسان کشور اقدام گردد.
 2. پیشنهاد می شود فعالیت های تئاتری معلولین عزیز، به جشنواره محدود نشود و در طول سال برای اعضاء گروه های موفق، فرصت آموزش و اجرای عمومی تئاتر فراهم شود.
 3. از کارگردانان محترم شرکت کننده در این جشنواره خاص انتظار دارد صرفا برای راهیابی به جشنواره ، نسبت به استفاده از وجود معلولین در نمایش هایی که به حضور این عزیزان نیاز نیست، اجتناب ورزند.
در خاتمه جا دارد از مسئولین، برگزارکنندگان و هنرمندان شرکت کننده، به ویژه دبیر محترم برای برنامه ریزی و برگزاری دقیق و منظم جشنواره سپاس گزاری کرده و توفیق همه عزیزان و شرکت کنندگان در جشنواره را از خداوند منان مسئلت نمائیم.
هیئت داوران بخش کودک و نوجوان:
شوتاماهنارا           هنگامه مفیدی                   افسر اسدی                       زهرا صبری                       حسن دولت آبادی

 
منبع : پایگاه اطلاع رسانی تئاتر معلولین
تعداد بازدیدها : ۵۹۹