طراحی : گروه تحلیل و توسعه فناوری اطلاعات

   EN
به سایت جشنواره بین المللی تئاتر معلولین خوش آمدید
  
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
اعلام نتایج بخش خیابانی چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین امیدآفرین
هیئت داوران چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولین امیدآفرین ( به میزبانی استان اصفهان) پس از مشاهده و بررسی تعداد ۵ نمایش در بخش خیابانی جشنواره پس از تبادل نظر، آراء خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.

بخش خیابانی


بازیگری همراه اول مرد
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای حسین رفعتی بازیگر نمایش تریبون از استان گیلان اعطا می نماید.
بازیگری همراه زن
بازیگری همراه دوم زن
اهداء لوح تقدیر به همراه مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به خانم  حسنا قبادی بازیگر نمایش پمپ دسفرال از استان ایلام اعطا می نماید.
 
بازیگری ذهنی مرد
بازیگری ذهنی سوم مرد
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری همراه مرد شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقدی را به آقای یوسف اسماعیلی بازیگرنمایش پمپ دسفرال از استان ایلام اعطا می نماید.
بازیگری ذهنی دوم مرد
اهداء لوح تقدیر به همراه مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به آقای هادی محمدعلیزاده بازیگر نمایش تریبون از استان گیلان اعطا می نماید.
بازیگری ذهنی اول مرد
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای توحید خیراللهی بازیگر نمایش پمپ دسفرال از استان ایلام اعطا می نماید.
بازیگری اختلالات بینایی مرد
بازیگری اختلالات بینایی دوم مرد
اهداء لوح تقدیر به اختلالات بینایی مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به آقای خلیل قاسمی بازیگر نمایش یک روز تعطیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
بازیگری اختلالات بینایی اول مرد
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به اختلالات بینایی مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای شهاب مهدیزاده بازیگر نمایش یک روز تعطیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.

بازیگری جسمی حرکتی مرد
بازیگری جسمی حرکتی  سوم مرد
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری جسمی حرکتی مرد شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقدی را به آقای عبدالعزیز میرزاخانیان  بازیگرنمایش الله مدد از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
بازیگری جسمی حرکتی  دوم مرد
اهداء لوح تقدیر جسمی حرکتی مرد مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به آقای رامین پورنوروزی  بازیگر نمایش تریبون از استان گلستان اعطا می نماید.
بازیگری جسمی حرکتی اول مرد
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به جسمی حرکتی مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای مرتضی جوانشیر بازیگر نمایش یک روز تعطیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.

بازیگری جسمی حرکتی زن
بازیگری جسمی حرکتی  سوم زن
هیئت داوران رتبه سوم بازیگری جسمی حرکتی زن شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقدی را به خانم فائزه نجف زاده  بازیگرنمایش یک روز تعطیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
بازیگری جسمی حرکتی  دوم زن
اهداء لوح تقدیر جسمی حرکتی زن مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به آقای ملیحه همایونی  بازیگر نمایش یک روز تعطیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
بازیگری جسمی حرکتی اول زن
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به خانم مریم سلیمان خواه بازیگر نمایش یک روز تعطیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
بازیگری اعصاب و روان مرد
بازیگری اعصاب و روان اول مرد
تقدیر ویژه به همراه مبلغ سه میلیون ریال وجه نقدی را به آقای مهدی قربانی بازیگر نمایش پمپ دسفرال از استان ایلام اعطا می نماید.

ایده و طرح
رتبه سوم ایده و طرح
هیئت داوران رتبه سوم ایده و طرح شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقدی را به آقای حمید کیانیان طراح نمایش یک روز تعطیل از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.
رتبه دوم ایده و طرح
اهداء لوح تقدیر ایده و طرح به همراه  مبلغ هفت میلیون ریال وجه نقدی را به خانم حسنا قبادی طراح نمایش پمپ دسفرال از استان ایلام  اعطا می نماید.
رتبه اول ایده و طرح
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای یاسر کاظمی طراح نمایش تریبون از استان گیلان اعطا می نماید.

کارگردانی
رتبه سوم کارگردانی
هیئت داوران رتبه سوم کارگردانی شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال  وجه نقدی را مشترکا به آقای علیرضا صنعتی رودی کارگردان نمایش الله مدد از استان خراسان رضوی  و خانم حسنا قبادی کارگردان نمایش پمپ دسفرال از استان ایلام  اعطا می نماید.
رتبه دوم کارگردانی
اهداء لوح تقدیر کارگردانی به  همراه مبلغ هفت میلیون ریال  وجه نقدی را به آقای حمید کیانیان کارگردان نمایش یک روز تعطیل از استان  خراسان رضوی اعطا می نماید.
رتبه اول کارگردانی
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به آقای مهدی محمدپور کارگردان نمایش تریبون از استان گیلان اعطا می نماید.

موسیقی
رتبه سوم موسیقی
هیئت داوران رتبه سوم موسیقی شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقدی را به آقای امید افشاری  به موسیقی نمایش کافیه چند لحظه چشماتو ببندی از استان مرکزی اعطا می نماید.
رتبه اول موسیقی
اهداء دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به همراه مبلغ ده میلیون ریال وجه نقدی را به برات الله سازنده موسیقی نمایش الله مدد از استان خراسان رضوی اعطا می نماید.

پوستر  و بروشور
رتبه دوم طراحی پوستر و بروشور
هیئت داوران رتبه دوم طراحی پوستر و بروشور شامل لوح تقدیر به همراه مبلغ هفت میلیون ریال  وجه نقدی را به خانم طاهره گل نظری طراح پوستر نمایش پمپ دسفرال از استان ایلام اعطا می نماید.
 
 

 
منبع : پایگاه اطلاع رسانی تئاتر معلولین
تعداد بازدیدها : ۶۶۵